Chemical Guys Bug & Tar Remover 473ml Kraftig shampoo for å fjerne insekter

Chemical Guys Bug & Tar Remover 473ml

Kraftig shampoo for å fjerne insekter

Varenr: CWS_104_16
198,-
-+
Utsolgt (84 dager)

Møt din nye beste venn på sommeren! Insektsrester er noe av det vanskeligste å fjerne når det først har satt seg.  Chemical Guys Bug & Tar Remover fjerner alle spor etter insekter i fronten av biler, MC, bobil, campinvogner etc.

Ved å bruke Chemical Guys Bug & Tar Remover reduserer du behovet for å måtte skrubbe lakken og fjerner insektsrestene på en skånsom og effektiv måte.

Benytt vaskebøtte ved håndvask eller i skumkanon for en forvask.

 

HMS
  • H302 - Farlig ved svelging
  • H312 - Farlig ved hudkontakt
  • H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
  • H315 - Irriterer huden
  • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
  • H332 - Farlig ved innånding
  • H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene


94