Chemical Guys Black On Black Plast, gummi og vinylfornyer

Chemical Guys Black On Black

Plast, gummi og vinylfornyer

Varenr: AIR_SPRAY_1
239,-
-+
50+ På lager

Chemical Guys Black On Black er en effektiv plast- og vinylfornyer som brukes for å bringe tilbake farge og glans. Sprayen er universal og kan brukes både innvendig og utvendig på motorrom, plastdeksler og andre plastdetaljer. 

Slik bruker du Chemical Guys Black On Black
Spray på produktet du ønsker å forbedre og la det tørke. Ønsker du mindre glans kan du tørke lett over med en mikrofiberklut.

 

HMS

  • H220 - Ekstremt brannfarlig gass
  • H315 - Irriterer huden
  • H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
  • H361f - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen
  • H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
  • H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann


36