CarPro TarX 4000 ml tjære og asfalt fjerner

CarPro TarX 4000 ml

tjære og asfalt fjerner

Varenr: 17984
1 739,-
-+
Utsolgt (1 dager)

CarPro TaX fjerner tjære, gummi, insekter og andre vanskelige forurensninger på en trygg måte. Produktet er basert på naturlige ingredienser og fungerer utmerket som første steg i en vask for å ta det groveste.

Hvordan bruke CarPro TaX

 • Sørg for en overflate som ikke er varm før du starter
 • Spray produktet på overflaten og la det jobbe. Hjelp til med en mikrofiberklut eller detailerkost.
 • Legg skum over om du vil forlenge virketiden
 • Spyl av overflaten for å nøytralisere CarPro TaX
 •  

HMS

 • H225 - Meget brannfarlig væske og damp
 • H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
 • H315 - Irriterer huden
 • H317 - Kan utløse allergisk hudreaksjon
 • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
 • H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning,for liv i vann


711