Autoglym Air-con cleaner Rens til AC anlegg Autoglym Air-con cleaner Rens til AC anlegg

Autoglym Air-con cleaner

Rens til AC anlegg

Varenr: 9696
389,-
-+
Utsolgt (2 dager)

Autoglym Air-con cleaner er en antibakteriell desinfiseringsmiddel som eliminerer skadelige bakterier og dårlig lukt fra klimaanlegg. Den er langvarig, enkel å bruke og renser hele systemet på under 20 minutter. Resultatet er en naturlig frisk permanent luft. Det anbefales å utføre behandlingen hver 6.måned.

 

Hvordan bruke Autoglym Air-con cleaner

1. Ha boksen i romtemperatur før bruk. Forsikre deg om at alle vinduer og dører er lukket  og start motoren.

2. Slå på klimaanlegget, sett på lav temperatur mellomblåsningshastighet og intern sirkulasjon.

3. Forsikre deg om at ansiktsnivåene er åpne.

4. Rist boksen godt og spray inn de perforerte panelene på esken. Plasser aerosolboksen i en 4o graders vinkel oppi dette hullet.

5. Plasser esken langt fram i fotbrønnen på passasjersiden og la aerosolen vende inn i fotbrønnen ca. 30-30 cm fra indre vegg.

6. Trykk utløseren i låseposisjonen.

7. Gå ut av kjøretøyet og lukk dørene.

8. Når boksen er helt utladet, la systemet gå i ytteligere 5 minutter. Slå deretter av motoren og åpne alle dører/vinduer for ventilasjon. La de være åpne og la bilen lufte i 10-15 minutter.

 

HMS
  • EUH 208 - Kan gi en allergisk reaksjon
  • H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
  • H229 - Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
  • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
  • H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
  • H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann


331